Väderskydd

Pris 17 000 kr

Monteringssats 17000 kr
Shingeltak 3840 kr
     alternativt
Plåttak 4400 kr
Bänkar 1980 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
  • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
  • YTTERTAK: Takreglar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, vindskiveregel 45 x 145 mm, vindskivebrädor och takfotsbrädor av dubbla bräder
  • öVRIGT: Skruv
  • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
  • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Shingel till yttertak, plåt till yttertak, bänkar, spiksats
Materialbeskrivning för tillval
  • Shingel till yttertak: Shingelprofiler + underlagspapp + fotplåt + fotplattor
  • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + tätningsband + vindskiveplåt + fotplåt + underlagspapp + skruv
  • Bänkar:Längdkapade reglar till sitsar + kosnsoler + hörnstöd