Stuga 15 funkis

Pris 38 300 kr

Monteringssats 38300 kr (pardörr)
      alternativt
Monteringssats 32500 kr (enkeldörr)
Shingeltak 4060 kr
      alternativt
Plåttak 5200 kr
Förberett isolerat tak 2880 kr
Förberett isolerat golv 2220 kr
Altan 1 m 3600 kr
Altandäck 2,5 m 5300 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 120 mm, takfotsbräda och vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 1600 x 1900 mm glas komplett med spanjolett, 1 st öppningsbart fönster och 2 st fasta 500 x 1500 med 2-glas isolerruta, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruvar
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, 1 m altan komplett med räcken, 2,5 m altandäck komplett med bärlina reglar och trall, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak: Shingelprofiler + nockplattor + underlagspapp + fotplåt + fotplattor
 • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + nockplåt + tätningsband + fotplåt + vindskiveplåt + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)
 • Altan: Räcken av timmerprofiler + reglar av tryckimpregnerade reglar 45 x 95 + trall 21 x 120 + överliggare
 • Altandäck: Reglar tri 45 x 145 + bärlina tri 45 x 120 + trall 28 x 120 + balkskor