Stuga 10

Pris 20 900 kr

Monteringssats 20900 kr
Shingeltak 4180 kr
     alternativt
Plåttak 5000 kr
Förberett isolerat tak 2120 kr
Förberett isolerat golv 1500 kr
Altan 1 m 2800 kr
Altandäck 2,5 m 4160 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 800 x 1900 mm med litet fönster och löstagbar spröjs, öppningsbart fönster 945 x 670 med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruvar
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, 1 m altan komplett med räcken, 2,5 m altandäck komplett med bärlina reglar och trall, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak: Shingelprofiler + nockplattor + underlagspapp YAM2000 + fotplåt + fotplattor
 • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + nockplåt + tätningsband + fotplåt + vindskiveplåt + underlagspapp YAM2000 + skruv
 • Förberett isolerat tak: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)
 • Altan: Räcken av timmerprofiler + reglar av tryckimpregnerade reglar 45 x 95 + trall 21 x 120 + överliggare
 • Altandäck: Reglar tri 45 x 145 + bärlina tri 45 x 120 + trall 28 x 120 + balkskor