Loftstuga 25

Pris 88 000 kr

Monteringssats 88000 kr
Shingeltak 6940 kr
     alternativt
Plåttak 8580 kr
Förberett isolerat tak 5440 kr
Förberett isolerat golv 3600 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 145 mm i nedervåning och 45 x 135 mm i loft, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, bärlina 90 x 95 mm, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 800 x 1900 mm glasad och med löstagbart spröjs, 2 st fönster 945 x 670 + 2 st 600 x 600 mm + 3 st 500 x 1500 mm alla öppningsbara med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv, stege upp till loft
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak (svart): Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
 • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)