Loftstuga 21

Pris 52 900 kr

Monteringssats 52900 kr
Shingeltak 6740 kr
     alternativt
Plåttak 8420 kr
Förberett isolerat tak 4660 kr
Förberett isolerat golv 2880 kr
Altan 1,2 m ingår

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm i nedervåning och 45 x 135 mm i loft, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, bärlina 90 x 95 mm, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 800 x 1900 mm glasad och med löstagbart spröjs, 4 st fönster 945 x 670 och 1 st 1296 x 945 mm alla öppningsbara med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv, komplett altan, stege upp till loft
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak (svart): Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
 • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)