Loftstuga 13

Pris 49 800 kr

Monteringssats 49800 kr
Shingeltak 5280 kr
     alternativt
Plåttak 6220 kr
Förberett isolerat tak 2880 kr
Förberett isolerat golv 1980 kr
Altan 1,2 m ingår
2 set låscyl, vred och trycke 1200 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm i nedervåning och i loft 45 x 145 mm, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, bärlina 90 x 95 mm, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörrar 1 st 800 x 1900 mm och 1 st 700 x 1600 bägge glasade och med löstagbara spröjs, 2 st öppningsbara fönster 945 x 670 med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv, överliggare altanräcke, komplett altan och balkong, dragstång i balkong, stege med spalje upp till övre våning
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel alt. plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak: Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
 • Plåt till yttertak: (svart plåt) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Tillkapad innerpanel + väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv: Tillkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)