Lekstuga

Pris 12 900 kr

Monteringssats 12900 kr
Shingeltak 2420 kr
     alternativt
Plåttak 3140 kr
Förberett isolerat tak 680 kr
Förberett isolerat golv 800 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 700 x 1600 mm glasad och med löstagbar spröjs, öppningsbart fönster 600 x 600 med 2-glas isolerruta och löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Altan komplett med räcken, reglar och trall, balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder och trycke, shingel eller plåt till yttertak, förberett isolerat golv, förberett isolerat tak, spiksats, extra fönster, extra dörrar
Materialbeskrivning för tillval
 • Shingel till yttertak (svart): Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
 • Plåt till yttertak: (svart) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Längdkapad innerpanel och väggreglar + modifierade gavelspetsar) + bastuplast (ej isolering)
 • Förberett isolerat golv i omkl.rum: Längdkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)