POSTADRESS

Kotivaara 26
952 96 LAPPTRäSK
SVERIGE

E-post:info@lhtra.se

TELEFON

Jan-Erik: 070 697 51 58
Karl-Göran: 070 331 89 40

GPS KOORDINATER

Latitud 65.9974335
Longitud 23.488188000000036
Lappträsk Hus och Trädgård