Utedass

Pris 8 900 kr

Monteringssats 8900 kr
Shingeltak 1740 kr
     alternativt
Plåttak 2060 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
  • VäGGAR: Knuttimrad av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
  • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsregel 45 x 70 mm, takfotsbräda 20 x 120 mm, vindskivor av dubbla bräder
  • GOLV: Golvreglar 45 x 120 mm, reglar mot vägg av 45 x 70 mm, golvbräder 21 x 95 mm golvträ, golvlist 12 x 42 mm
  • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 700 x 1600 mm glasad och med löstagbar spröjs, in- och utvändiga foder, glidskenor
  • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv
  • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
  • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Låscylinder, vred och trycke, shingel eller plåt till yttertak, spiksats
Materialbeskrivning för tillval
  • Shingel till yttertak (svart): Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
  • Plåt till yttertak: (svart) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv