Bastu 15 funkis

Pris 48 600 kr

Monteringssats 48600 kr
     alternativt
Med enkeldörr 42100 kr
Komplett vedeldn.paket 10620 kr
Vattenvärmare 2500 kr
Shingeltak 4060 kr
     alternativt
Plåttak 5560 kr
Förberett isolerat tak 2880 kr
Förberett isolerat golv 1960 kr
Låscylinder, vred och trycke 600 kr
Altan 1 m 3600 kr
Altandäck 2,5 m 5300 kr

Totalt: kr med tillval

Kontakta oss för pris av frakt, behöver då postnummer

Materialbeskrivning för monteringssats
 • VäGGAR: Knuttimrade av 45 x 136 mm timmerprofil, tryckimpregnerad syll
 • YTTERTAK: Takåsar 45 x 145 mm, takbräder 17 x 120 mm råspont, takfotsbräda och vindskivor av dubbla bräder
 • GOLV:Basturummet har ett lutande golv från vardera sidan mot en u-formad ränna som är placerad i mitten av golvet. Golvreglar i basturum 45 x 95 mm och ränna är tryckimpregnerade, golvreglar 45 x 120 mm i relaxrum, reglar mot väggar av 45 x 70 mm, spontade golvbräder 21 x 95 mm golvträ, golvlist 12 x 42 mm
 • FöNSTER OCH DöRRAR: Ytterdörr 1600 x 1900 mm glas, bastudörr helglas storlek 700 x 1900 mm, 4 st fönster 500 x 1500 med 2-glas isolerruta löstagbara spröjs och 2 st öppningsbara, in- och utvändiga foder, fönsterbeslag, glidskenor
 • öVRIGT: Balkskor för fastsättning av golvreglar, skruv, kompletta lavar av värmebehandlad asp, 2 st ventiler
 • RITNINGAR: Plan- vyritningar, måttritnig för grunden, monteringsritningar för stomme, monteringsinstruktion
 • LEVERERAS EJ MEN KAN BESTäLLAS: Komplett vedeldningspaket, vattenvärmare, altan komplett med räcken, 2,5 m altandäck komplett med bärlina reglar och trall, låscylinder, vred och trycke, shingel alternativt plåt till yttertak, förberett isolerat tak, förberett isolerat golv i relaxrum, spiksats, extra fönster, extra dörr
Materialbeskrivning för tillval
 • Vedeldningspaket:Bastukamin Harvia M3 + Harvia skorsten 1500 mm, komplett med beslag + Harvia skorstensförlängare 500 mm + Harvia golvvärmeskydd + värmeskydd för vägg + schakt
 • Shingel till yttertak (svart): Shingelprofiler + nockplattor + fotplattor + underlagspapp + fotplåt + vindskiveplåt + trekantlist
 • Plåt till yttertak: (svart) TP 20 profil + nockplåt + fotplåt + vindskiveplåt + tätningsband + underlagspapp + skruv
 • Förberett isolerat tak: Längdkapade innerpanel och väggreglar + modifierade gavelspetsar (ej isolering) + bastuplast
 • Förberett isolerat golv i omkl.rum: Längdkapade tryckimpregnerade trossbottenbräder + trossbottenskivor (ej isolering)
 • Altan: Räcken av timmerprofiler + reglar av tryckimpregnerat 45 x 95 + trall 21 x 120 + överliggare
 • Altandäck: Reglar tri 45 x 145 + bärlina tri 45 x 120 + trall 28 x 120 + balkskor